Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Sprawy socjalne

GODZINY OTWARCIA     

 PONIEDZIAŁEK  NIECZYNNE

 WTOREK

 ŚRODA

 CZWARTEK

 10:00 - 14:00
 PIĄTEK 12:00 - 15:00 

TEL. 62/76 79 598

 Opłaty za miejsca w Domu Studenta i pokojach gościnnych

         WNIOSEK O ZWROT KAUCJ

 

 

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O:

-STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW DO DNIA 15 MARCA

-STYPENDIUM SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO DNIA 22 MARCA (zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej dla Studentów)

                                 WAŻNE!!!!

 

OD DNIA 6 MARCA (PONIEDZIAŁEK) JEST WDRAŻANY SYSTEM SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ USOSweb (O STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, REKTORA [ZA WYSOKĄ ŚRENIĄ OCEN]* ORAZ ZAPOMOGĘ.

DOSTĘP: USOSweb - dział "DLA WSZYSTKICH", następnie "WNIOSKI").

INSTRUKCJA

WYDRUKOWANY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DZIAŁU SOCJALNEGO (UL.NOWY ŚWIAT 4, POK. NR 37) LUB WYSŁAĆ POCZTĄ (TRADYCYJNĄ)

JEŚLI WYSTĄPIĄ PROBLEMY UNIEMOŻLIWIAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU, PROSIMY O POSŁUGIWANIE SIĘ FORMULARZAMI DOSTĘPNYMI W TABELCE PONIŻEJ.

* formularz wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów (za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne) jest dostępny w tabelce "Wnioski" poniżej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 UWAGA!!!

W porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego ustalono zmianę wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 z 800 zł na 1000 zł.


 

Studenci sami muszą podać na swoim koncie w programie USOS numer konta, na które ma być przelewane stypendium.

Należy to zrobić w opcji DLA STUDENTÓW→MOJE

STUDIA→ STYPENDIA→KONTO BANKOWE STUDENTA


 

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ  

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku i kogo można wliczyć do składu rodziny- dotyczy roku ak. 2016/2017

Kwoty stypendium: socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych

                               stypendium rektora dla najlepszych studentów

Dochód uzyskany / dochód utracony          Zmiany!
Samodzielność finansowa studenta  
Dochód z gospodarstwa rolnego 1975 zł

 

WNIOSKI

 

Oświadczenia o dochodach

 

 

Wniosek o stypendium socjalne/

miejsce w akademiku/

dla niepełnosprawnych

 

Oświadczenia o dochodach należy wydrukować tyle razy, ile jest pełnoletnich osób w rodzinie wykazanej we wniosku (łącznie ze studentką/studentem).

 

 

 

Oświadczenie- "jestem osobą bezrobotną i nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy"

 AKADEMIK- studenci, którzy w roku ak.2015/2016 składali wnioski o miejsce w Domu Studenta z dokumentami o dochodach swoich i rodziny oraz byli zakwaterowani w akademiku, w tym roku składają sam wniosek (jeśli ubiegają się TYLKO o miejsce w akademiku).

Prosimy wydrukować formularz od 1 do 4 strony.

 Wyjątek- jeśli nastąpiła zmiana sytuacji materialnej (utrata lub uzyskanie nowego dochodu), do wniosku dołączają dokumenty dotyczące zmiany sytuacji.

Studenci, którzy pierwszy raz ubiegają się o miejsce w akademiku, składają wniosek z dokumentacją o dochodach, tak jak do stypendium.

 Osoby, które wnioskują o stypendium socjalne ORAZ miejsce w akademiku, składają wniosek z kompletem dokumentów o dochodach swoich i rodziny.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla studentki/studenta oraz  osobno KAŻDEJ PEŁNOLETNIEJ OSOBY WYKAZANEJ WE WNIOSKU.

Osoby ubiegające się TYLKO o stypendium dla niepełnosprawnych drukują sam wniosek od strony 1 do 4.

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

 Student I roku- jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Student II roku i wyżej- za wysoką średnią ocen; jeśli ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne; jeśli ma wysokie wyniki sportowe.

Zapomoga

 

Dotyczy tylko zdarzeń losowych.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Dla studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe               lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia             w sporcie.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

 

 Przeznaczone dla studentów do 28 roku życia: zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, studiujących w trybie dziennym,  ze średnią za poprzedni rok nie mniejszą niż 4,01,   o dochodzie netto na osobę w rodzinie nie większym niż 650 zł.

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

 

 


Maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie na rok akademicki 2016/2017 - 1000 zł

 

TERMINY NA ROK 2016/2017:

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU (z dokumentacją dotyczącą dochodów rodziny studenta, tak jak do wniosku o stypendium)

DO 31 SIERPNIA

DO 15 WRZEŚNIA- STUDENCI I ROKU 

w Dziale Socjalnym lub pocztą

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO 15 WRZEŚNIA- STUDENCI II ROKU I WYŻEJ

DO 9 PAŹDZIERNIKA- STUDENCI I ROKU 

w Dziale Socjalnym lub pocztą

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA

DO 20 PAŹDZIERNIKA

DO 15 MARCA- STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO

w Dziale Socjalnym lub pocztą

STYPENDIUM MINISTRA

OD 17 DO 30 WRZEŚNIA- 

 Stypendium Marszałka o charakterze socjalnym- do 20 października- w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka- do 8 lipca - Dział Socjalny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jeśli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest wykazany dochód i nie został on utracony do momentu składania wniosku, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o składkach    na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r. z ZUS-u lub od pracodawcy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UZYSKANIE DOCHODU

Jeśli nastąpiło w 2015r.- dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty

Jeśli nastąpiło w 2016r.- do dochodu dodaje się dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu (np. student lub członek rodziny rozpoczął pracę w marcu 2016r.- do dochodu dolicza się dochód netto z kwietnia 2016r.)

UTRATA DOCHODU

Nastąpiła w 2015r. lub 2016r.- nie uwzględnia się w dochodzie rodziny studenta

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

www.pwsz-kalisz.edu.pl (zakładka Sprawy socjalne)

ORAZ W SEKCJI FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

DLA STUDENTÓW

UL. NOWY ŚWIAT 4, POK. NR  37